Soru Sor - Sorunuz Nedir
 1. Yaşamın devamı yeterli ve iyi kalitede suyun varlığına bağlı. Yerküre üzerindeki suyun tamamı beş litrelik bir şişeye konsa, biz insanların erişebileceği tatlı su miktarı yalnızca bir yemek kaşığı kadar. Başka bir deyişle, erişilebilir tatlı su miktarı, dünyanın toplam su varlığının yüzde 1’inden biDevamını oku

  Yaşamın devamı yeterli ve iyi kalitede suyun varlığına bağlı.

  Yerküre üzerindeki suyun tamamı beş litrelik bir şişeye konsa, biz insanların erişebileceği tatlı su miktarı yalnızca bir yemek kaşığı kadar. Başka bir deyişle, erişilebilir tatlı su miktarı, dünyanın toplam su varlığının yüzde 1’inden bile az. Yeterli miktarda ve kaliteli bir suyun varlığı, tatlı su ekosistemlerinin olduğu kadar, gıda güvencesinin ve sürdürülebilir kalkınmanın, dolayısıyla insanlığın geleceğinin de temel koşulu. Tatlı su kaynaklarını korumak işte bu yüzden çok önemli.

  21. yüzyılda karşımıza çıkan başlıca zorluk, su kaynaklarının kısıtlı olması. Gıda güvenliği ve enerji güvencesi, ekonomik büyüme, iklim değişikliğiyle mücadele ve biyolojik çeşitlilik kaybının önlenmesi gibi birçok konunun temelinde su kaynaklarının sürdürülebilirliği var.

  Bu nedenle, su kaynaklarının kısıtlı olması veya aşırı kullanımı artık hepimizi ilgilendiriyor.

  BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

  Dünya haritasına baktığınızda gördüğünüz maviliklerin sadece yüzde 2,5’i tatlı sudur. Bu suyun yüzde 70’i buzullardadır.

  TÜRKİYE’DE SU KAYNAKLARININ GÜNCEL DURUMU

   

  Türkiye, sanılanın aksine su zengini bir ülke değil. Yılda kişi başına düşen 1.519 m³’lük su miktarı ile ‘su sıkıntısı çeken’ bir ülke. Türkiye nüfusunun 2030 yılında 100 milyona ulaşacağı ve kişi başına düşen su miktarının 1.120 m³’e gerileyeceği öngörülüyor. Diğer bir deyişle, artan nüfusu ve büyüyen kentleriyle Türkiye, ‘su fakiri’ olma yolunda ilerliyor.

  Türkiye’de 25 su havzası var. Her havza kendi içerisinde farklı dinamiklere ve sorunlara sahip. Örneğin, Büyük Menderes ve Ergene havzalarında kirlilik sorunu daha ön plandayken, yarı kurak iklime sahip Konya Kapalı Havzası’nda tarımda aşırı su kullanımı veya havzalar arası su transferi konuları öne çıkıyor.

  Başka ülkelerde de gördüğümüz su miktarı ile nüfusun oransal dağılımı arasındaki eşitsizlik sorunu Türkiye’de de mevcut. Ülkemizdeki toplam nüfusun yüzde 28’i Marmara Bölgesi’nde yaşarken, buradaki havzalar toplam su akışının sadece yüzde 4’lük kısmını topluyor. Meriç, Ergene, Gediz, Büyük Menderes, Burdur Gölü, Akarçay, Konya ve Asi Nehri havzalarında yüzey ve yeraltı suyu kullanımı, su kaynaklarının kendini yenileyebilme kapasitesini aşmış durumda. Bu durum havzalar üzerindeki baskıyı arttırarak, doğal ekosistemler için büyük bir tehdit oluşturuyor.

  Daha Az Gör
  • 1
 2. Hiperkalsemi, kandaki kalsiyum seviyesinin normalin üstünde olması anlamına gelmektedir. Normal kandaki toplam kalsiyum değeri 8.5-10.2 mg/dl aralığındadır. Vücutta kalsiyum metabolizmasını ayarlamadaki en önemli hormon paratiroid hormonudur. Tiroid bezinin içinde bulunan paratiroid bezinden salgılaDevamını oku

  Hiperkalsemi, kandaki kalsiyum seviyesinin normalin üstünde olması anlamına gelmektedir. Normal kandaki toplam kalsiyum değeri 8.5-10.2 mg/dl aralığındadır. Vücutta kalsiyum metabolizmasını ayarlamadaki en önemli hormon paratiroid hormonudur. Tiroid bezinin içinde bulunan paratiroid bezinden salgılanan parathormon kandaki kalsiyum seviyesinin ayarlanmasında baş rolü oynar.

  PTH reseptörleri aracılığı ile vücutta etkisini gosterir. PTH reseptörleri sadece kemik yapimindan sorumlu hücreler osteoblastlar üzerinde bulunmasına rağmen, kemik yıkımından sorumlu hücrelerin osteoklast sayı ve aktivitesini de arttırır. Osteoklastlar kemik rezorbsiyonunda yer alan başlıca hücrelerdir.

  Kemik yıkılırken kalsiyum açığa çıkar. PTH, ayrıca böbreklere etki ederek kalsiyumun tubulüsden emilimini arttırır ve 1,25 (OH)2 kolekalsiferol (aktif D vitamini) yapımını uyarır. D vitamini bağırsaklarda kalsiyum bağlayıcı protein yapımını uyararak bağırsaklardan kalsiyum emilimini arttırır. Bu hormonun fazla salgılanmasi (paratiroid adenomu veya paratiroid karsinomu sonucu) hiperkalsemi görülür.

  Ayrıca, habis hastalıklara bağlı hümoral hiperkalsemi vakalarında kemik metastazları mevcut değildir ve hiperkalsemiden tümörün yaptığı “PTH related peptide” (PTHrP) sorumlu tutulmaktadır. 141 veya daha fazla aminoasit zinciri bulunan bu peptid de aynı PTH gibi ilk 34 aminoasit mineral metabolizması üzerinde etkilidir. Lokal osteolitik hiperkalsemi malign hücrelerin iskelet sistemini doğrudan istila etmesi sonucu olmaktadır. Bu hücreler kemiği rezorbe eden sitokinler veya hümoral etmenler salgılamaktadır.

  Hiperkalseminin klinik bulguları kan kalsiyumunun düzeyi ile ilişkilidir. Genelde 12 mg/dL seviyesine kadar herhangi bir bulgu görülmeyebilmekle birlikte bu değerin üzerine çıktığı durumlarda hayati tehlike oluşur. Kalsiyum 12–14 mg/dL düzeylerinde ise hiperkalsemi ile ilgili direkt yakınmalar ortaya çıkar. Birlikte neden hastalığa ait bulgular da vardır. Kan kalsiyum düzeyi 14 mg/dL in üstünde ise hiperkalsemin tüm bulguları görülür. Tablo dalgınlık veya bilinç kaybına kadar gidebilir.

  Gastro-intestinal sistem: Bulantı, kusma, kabızlık, karın ağrısı ve distansiyon görülebilir. Tablo ileusa kadar gidebilir. Bazı hastalarda gastro-intestinal kanama veya akut pankreatit görülebilir.

  1. Lokomotor sistem: Kemik ağrıları, artralji, artrit ve fraktürler olabilir. Daha çok hiperparatiroidiye bağlı hiperkalsemilerde görülmektedir.
  2. Kardiyovasküler sistem: Kan basıncı yükselir. Ağır hiperkalsemide ise dehidratasyona bağlı olarak şok görülebilir.
  3. Üriner sistem bulguları: Hiperparatiroidili hastalarda taş öyküsü bulunabilir. Hiperkalsemi; hiperkalsiüri, poliüri ve polidipsiye neden olabilir. Bunun sonucunda dehidratasyon ve azotemi gelişebilir. Akut veya kronik böbrek yetmezliği görülebilir.
  4. Nörolojik bulgular: Kemik vater refleksleri zayıflar ve kas tonusu azalır. Yaşlı kişilerde nörolojik bulgular daha sık görülmektedir. Kişilik değişmesi, konfüzyon, hallüsinasyon, stupor ve en sonunda koma gelişebilir.
  5. Altta yatan hastalığa ait bulgular: Karsinomlu hastalarda iştahsızlık, zayıflama, halsizlik, kabızlık ve mental değişmeler bulunabilir. Tutulan organla ilgili belirgin bulgular görülebilir.

  Kalp ritminde bozukluklar, ciddi yükselmelerde (150/s) veya üstü ise kalbin ani durması ile ölüm görülür.

  Daha Az Gör
  • 0
 3. Dioksin Kaynakları Kâğıt üretim endüstrisi, çevrenin dioksinle bulaşmasında en önemli kaynaklardan biridir. Hammaddenin muhafazası amacıyla kullanılan klorofenoller çevreyi kontamine etmektedir. Denizaşırı taşınan tomrukların artan tuz miktarına bağlı olarak klor yükü de artmaktadır. Ayrıca odundakiDevamını oku

  Dioksin Kaynakları

  Kâğıt üretim endüstrisi, çevrenin dioksinle bulaşmasında en önemli kaynaklardan biridir. Hammaddenin muhafazası amacıyla kullanılan klorofenoller çevreyi kontamine etmektedir. Denizaşırı taşınan tomrukların artan tuz miktarına bağlı olarak klor yükü de artmaktadır. Ayrıca odundaki lignin gibi hidrokarbon yapılar dioksin oluşumunda öncü olarak bilinmektedir. Meydana gelen dioksinler sıvı atıklarla çevreye taşınmakta ve gıda zincirine girmektedir.

  Fungusit, insektisit ve bakterisit olarak kullanılan klorofenollerin üretimi esnasında dioksin yan ürün olarak oluşur ve dolayısıyla ticari klorofenollerde de mevcuttur. 2,4,5-Trikloro fenoksi asetikasit gibi fenoksiherbisitler de üretimleri esnasında oluşan TCDD ve diğer poliklorlanmış dioksinleri içermektedir. Günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız farmasötik preparatlada da (tıp, dişçilik ve kozmetik ürünlerinde) 200 ila 500 mg/kg düzeyinde dioksin bulunmaktadır. Süt ürünlerinde kullanılan kağıt ambalajlar ve kartonlar dioksin ve kartonlar dioksin kontaminasyon kaynaklarıdır. Bu kontaminasyon cam kaplara göre daha fazladır ve zamanla artmaktadır.

  Dioksin içerme potansiyeli olan diğer başlıca ürünler de; motor ve madeni yağlar, immersiyon yağları, ısı iletimi için kullanılan akışkanlar ve hidrolik sıvılar, boya ve mürekkep, vakslar, pestisiter, lastikler, elektrik ekipmanları, silo örtüleri, ahşap koruyucu ajanlar, süt işletmelerinde ekipman bakımında kullanılan gres yağı ve yağ karışımları, süt sağım makinelerinin vakum pompalarında bulunan vakum yağları sayılabilir.

  Endüstri bölgelerindeki atıklar ve havanın da dioksin bulundurma potansiyeli yüksektir.

  Daha Az Gör
  • 0
 4. Dünya Sağlık Örgütü tanımlamaları temel alındığında; içinde hastalığa neden olmayan, gözle görülmeyen kimyasalların bulunmadığı suya ‘güvenli su’, içinde yaşam için gerekli belirli oranda mineralleri içeren suya da ‘sağlıklı su’’ denilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO 2003) Su Raporuna göre içme suDevamını oku

  Dünya Sağlık Örgütü tanımlamaları temel alındığında; içinde hastalığa neden olmayan, gözle görülmeyen kimyasalların bulunmadığı suya ‘güvenli su’, içinde yaşam için gerekli belirli oranda mineralleri içeren suya da ‘sağlıklı su’’ denilmektedir.

  Dünya Sağlık Örgütü (WHO 2003) Su Raporuna göre içme suyu en az 10 mg/l Magnezyum ve en az 20 mg/l Kalsiyum içermelidir.

  Daha Az Gör
  • 1
 5. Şebeke suyu kapalıyken tank da ki suyu cihaz vermiyorsa su tankının havası bitmiş ya da su tankı tamamen kullanılmaz halde olabilir. öncelikle tank kontrollerini aşağıdaki şekilde yapınız. Diğer bir sorun ise vana açıkken suyun tazyikli ve kalın gelmesi başka bir sorunun olduğunu işaret eder. ŞayetDevamını oku

  Şebeke suyu kapalıyken tank da ki suyu cihaz vermiyorsa su tankının havası bitmiş ya da su tankı tamamen kullanılmaz halde olabilir. öncelikle tank kontrollerini aşağıdaki şekilde yapınız. Diğer bir sorun ise vana açıkken suyun tazyikli ve kalın gelmesi başka bir sorunun olduğunu işaret eder. Şayet şebeke suyu vanası açıkken şu testi yapınız tank vanasını kapatın şebeke suyu açık olsun ve arıtma çeşmesini (musluğunu) açın akan su ince ip gibi akıyorsa bağlantılarınız ve cihazınız normaldir sorun tankla alakalıdır, ama su bu şekilde hızlı akıyorsa bağlantılarınız da bir hata var demektir. cihazın bağlantılarını gösteren bir fotoğraf atarsanız yardımcı olabiliriz efendim. tankla ilgili aşağıdaki yazıyı takip ediniz.

  Arıtma Musluğundan 1 Bardak Su Akıyor Sonrasında İnce İp Gibi Geliyor?

  Arıtma cihazınızdan su aldığınızda ilk başta 1 su bardağı yada daha az su hızlı akıyor sonrasında birden ince ip gibi akmaya başlıyorsa su tankınızda arıza var demektir. öncelikle su tank vanasını kontrol edin açık olup olmadığına bakınız vana açık ve durum aynı ise su tankınız dışarıda ise tankın ağırlığını kontrol edin tank ağır ve suyu yukarı vermiyorsa kesinlikle tank arızalıdır. Arıtma cihazı tankları belli bir hava ile çalışır bu hava eksildiğinde tank içindeki suyu yukarı veremez tank da ki suyun sıkışması için ve basınç oluşturması için tankın havasını tamamlamanız gerekli.

  Peki ürünüm kapalı kasa ve tank kasa içinde tank ağırlığını kontrol etmem imkansız bunun içinde yukarıdaki durum tank arızası ile ilgili olduğu için kapalı kutu cihaz içindeki tankı dışarı çıkarmanız gerekiyor zaten dışarı çıkarmadan hava basma imkanınız varsa tanka hava basarak sorunu çözebilirsiniz.

  Tanka hava basmadan önce kontrol edilmesi ve yapılması gerekli işlemler – Su tankına nasıl hava basılır?

   
  Arıtma cihazı tank sibop yeriResimde bir su arıtma tankının hava basma yeri neresi bakıyoruz resimde işaretli yer sibop kapağıdır bu mavi sibop kapağını çevirerek açıyoruz ve sibopa ulaşıyoruz bakınız aşağıdaki açılmış kapak resmine.
  Su arıtma cihazı tankına hava nasıl basılırBu resimde sibop iğnesini görüyoruz öncelikle bu iğneye sivri bir cisim ile içine bastıralım ve buradan su çıkıyor mu kontrol edelim şayet iğneyi içeri bastırdığımızda su çıkıyor ise bu tankın tamiri mümkün değildir bu tank yenisiyle değişmelidir. Su çıkmıyor az bir hava yada hiç hava çıkmıyor ise tanka hava basarak tankımızı normal haline getirebiliriz.

  Nasıl hava basacağım öncelikle bir araç pompası yada bisiklet pompası ile tankın havasını tamamlayabilirsiniz tank da su kalmadığı zaman olması gereken hava 6 PSI’dır. elinizde bir pompa yoksa benzin istasyonlarında yada bir lastik tamircisinde yada pompası olan her yerde tanka hava basabilirsiniz.

  **Tank da su yok ise sadece 6 PSI hava basın yeterli
  **Tank da su var ise öncelikle 20-30 PSI hava basın ve siz hava bastıkça tank da ki su boşalmaya başlayacaktır. Tank da hiç su kalmadığı zaman tankın havasını 6PSI değerine geri düşürün yada ayarlayın.

  Daha Az Gör
  • 0
 6. 1500-2000 PPM değerleri haliyle biraz yüksek ppm değeri ve bunu pompasız arıtma cihazları ile yapamazsınız. size tavsiyem pompalı model bir artıma cihazı kullanmanız (Ya da arıtma cihazınıza pompa eklettirmenizi tavsiye ederim). Membran olarak ise Dow Filmtec membran tercih etmeniz daha iyi olur. (öDevamını oku

  1500-2000 PPM değerleri haliyle biraz yüksek ppm değeri ve bunu pompasız arıtma cihazları ile yapamazsınız. size tavsiyem pompalı model bir artıma cihazı kullanmanız (Ya da arıtma cihazınıza pompa eklettirmenizi tavsiye ederim). Membran olarak ise Dow Filmtec membran tercih etmeniz daha iyi olur. (özel membran için en alt paragrafı okuyun)

  şebeke suyunuz 3-4 bar vardır tahmini efendim 2 bar ve altında genelde şebeke suyu olmaz, şebeke suları şehirlere göre değişmekte ve 3-12 bar arasında değişik değerler vardır. aynı şehirde değişik mahallelerde daha bu değer fark eder hem basınç hem de TDS değeri olarak.

  Son olarak yüksek TDS’li sular için özel üretilen membranlar var hocam onlara da bir bakmanı tavsiye ederim “AQUACORA Membran” sumakinesi.com web sitesinden satıyor orayla da iletişime geçmenizi tavsiye ederim.

  Daha Az Gör
  • 2
 7. Bu cevap düzenlendi.

  PH 6,5 dan düşük olan sular asidik olup aşındırıcı bir etkiye sahiptir. Buna bağlı olarak şebeke sisteminde ve evlerde metaller üzerinde aşındırıcı etki yapmaktadır. PH 9,5 dan fazla olan suda tat problemi ortaya çıkar ve su sabunumsu bir kayganlık hissi verir. Ayrıca bu suların taş yapma özelliği dDevamını oku

  PH 6,5 dan düşük olan sular asidik olup aşındırıcı bir etkiye sahiptir. Buna bağlı olarak şebeke sisteminde ve evlerde metaller üzerinde aşındırıcı etki yapmaktadır. PH 9,5 dan fazla olan suda tat problemi ortaya çıkar ve su sabunumsu bir kayganlık hissi verir. Ayrıca bu suların taş yapma özelliği de bulunmaktadır. pH’ın düşük veya yüksek olması endüstriyel kirlenmeye de bağlıdır. Suyun geçtiği topraklar da pH etkilemektedir.

  içilebilir su pH aralığı: 6,5 – 9,5

  Daha Az Gör
  • 0