Kaydol

Oturum aç

Parolanızı mı unuttunuz

Şifreni mi unuttun? Lütfen e-mail adresinizi giriniz. Bir bağlantı alacaksınız ve e-posta yoluyla yeni bir şifre oluşturacaksınız.

Soru sormak için giriş yapmalısınız.

Discy Latest sözleşme

Yaygın İçme Suyu Kirleticileri & Çözümleri

Yaygın İçme Suyu Kirleticileri & Çözümleri

Sağlıklı ve güvenli içme suyu temini için suyun kaynaktan son tüketileceğinoktaya kadar bütünsel bir yaklaşımla ele alınması gerekliliğinden yola çıkılarak, içme suyunda yaygın olarak görülen kirleticiler incelenerek içme suyu kalitesi nasıl olmalı araştırılıp çözüm önerileri sunulmuştur. Hâlihazırda izlenen kirleticiler, sağlığa ...

Membran Filtre Nasıl Değiştirilir?

Membran Filtre Nasıl Değiştirilir?

Membran filtre nasıl değiştirilir aşamalar halinde anlatalım. ilk önce cihaza giren suyu ve tank vanasını kapatalım. Daha sonra arıtma çeşmesini açalım ve devrede kalan suyun çeşmeden akmasını sağlayalım, arıtma cihazınız pompalı model ise suyu boşaltıktan sonra fişini çekelim ve işlemlere ...

İçme Suyu Arıtımında DOM Diğer İleri Oksidasyon Prosesleri Kullanılarak Giderilmesi

İçme Suyu Arıtımında DOM Diğer İleri Oksidasyon Prosesleri Kullanılarak Giderilmesi

İleri oksidasyon prosesleri farklı reaksiyon sistemlerini kullanmasına rağmen hepsi benzer kimyasal özellik göstererek hidroksil radikallerinin (OH.) üretimini gerçekleştirir. Hidroksil radikaller sıradışı reaktif türler olup, organik maddelerin birçoğuna karşı atağa geçmekte ve organik maddeleri parçalamak için saldırmaktadır (Birgül, 2006). Ticari olarak ...

İçme Suyu Arıtımında DOM Ozonlama Prosesiyle Giderilmesi

İçme Suyu Arıtımında DOM Ozonlama Prosesiyle Giderilmesi

Ozon hemen hemen bütün organik maddelerle reaksiyona girecek kadar güçlü bir oksidandır. Ozon bu güçlü oksitleme kabiliyetini sıvı çözeltilerde de muhafaza eder. Ozonun sularda oksitleme gücü pH ve reaksiyon süresine bağlıdır. Ozon organik maddelerin karbon bağlarını kolayca parçalar hatta aromatik ...

İçme Suyu Arıtımında DOM Adsorpsiyonla Giderimi

İçme Suyu Arıtımında DOM Adsorpsiyonla Giderimi

Doğal organik maddelerin arıtımında kullanılan alternatif proseslerden bir diğeri aktif karbon adsorpsiyonudur. Günümüzde su kalite standartlarının daha yüksek kalitede çıkış suyu gerektirmesi sebebiyle adsorpsiyon prosesinin kullanımı yaygınlaşmaktadır. Su arıtımında adsorbentler organik kirleticilerin gideriminde (özellikle biyolojik olarak ayrışmayan maddelerde, koku ve ...

İçme Sularında DOM Koagülasyon Yöntemiyle Giderilmesi

İçme Sularında DOM Koagülasyon Yöntemiyle Giderilmesi

Koagülasyonla doğal organik madde giderimiyle ilgili yapılan çalışmalarda DOM’un özellikleri, yapısı, koagülantın tipi, dozu ve pH gibi parametreler oldukça etkilidir. Eskiden kullanılan çoğu koagülasyon prosesi öncelikli olarak bulanıklık ve partikül gideriminde kullanılmak üzere dizayn edilmekteydi. Ancak son yıllarda bazı tesisler ...

İçme Suyu Arıtımında DOM Membran Teknolojiler Kullanılarak Giderilmesi

İçme Suyu Arıtımında DOM Membran Teknolojiler Kullanılarak Giderilmesi

Membran filtrasyon teknolojisi son yıllarda kullanılan avantajlı su arıtma teknolojilerinden biridir. Son yirmi yılda geliştirilen membran prosesleri sayesinde düşük kalite suların güvenilir, emniyetli ve ekonomik olarak kullanımının mümkün olduğu kanıtlanmıştır (Malgorzata, 2005). Mikrofiltrasyon (MF), ultrafiltrasyon (UF), nanofiltrasyon (NF) ve ters ...

İçme Suyu Arıtımında DOM İyon Değiştirici Reçineler Kullanılarak Giderilmesi

İçme Suyu Arıtımında DOM İyon Değiştirici Reçineler Kullanılarak Giderilmesi

İyon değiştirme yüksek kalitede su elde edilebilen oldukça seçici ve kararlı bir DOM giderim prosesidir. Doğal sularda bulunan DOM’un birçoğunun negatif yüklü karakteristiğinden dolayı anyon değiştirici reçineler kullanılarak DOM giderimi sağlanabilir. İyon değiştirme ile DOM adorpisyonunun hidrofilik reçinelerde daha etkin ...

Su Dezenfeksiyon Yöntemleri

Su Dezenfeksiyon Yöntemleri

Sudaki tüm mikroorganizmaların ortadan kaldırılması için suyun mutlaka uygun bir dezenfektan madde ile dezenfeksiyona tabi tutulması gerekmektedir. Su dezenfeksiyonu, “suda bulunabilen ve hastalık yapabilme özelliği bulunan (patojen) tüm mikroorganizmaların yok edilmesi” şeklinde tanımlanmaktadır. Su dezenfeksiyonunda kullanılan metotlar fiziksel ve kimyasal ...

Toplam Kjeldal Azotu TKN) ve Amonyak Azotu (NH3-N)

Toplam Kjeldal Azotu TKN) ve Amonyak Azotu (NH3-N)

Genel özellikler Azot elementi, doğal döngüsü olan, bakteriler tarafından tüketilmek suretiyle veya kimyasal yollardan değişik oksidasyon/redüksiyon kademelerinde farklı bileşikler oluşturabilir. Su kaynaklarında kirlenmenin bir göstergesi olarak kullanılmaktadır. Azotlu bileşikler organik ve inorganik yapıda ve çok farklı oksidasyon seviyelerinde bulunabilir: TKN ...

Çözünmüş Oksijen (ÇO)

Çözünmüş Oksijen (ÇO)

Çözünmüş Oksijen Genel özellikler Suyun çözünmüş oksijen (ÇO) içeriği; ham su sıcaklığına, arıtmaya ve şebekede gerçekleşen kimyasal/biyolojik proseslere bağlı olarak değişir. İçme suyunun ÇO konsantrasyonu genellikle yeterlidir ancak derin depolardan çekilmesi, şebekede kayda değer oranda mikroorganizma gelişiminin olması ya da ...