Kaydol

Oturum aç

Parolanızı mı unuttunuz

Şifreni mi unuttun? Lütfen e-mail adresinizi giriniz. Bir bağlantı alacaksınız ve e-posta yoluyla yeni bir şifre oluşturacaksınız.

Soru sormak için giriş yapmalısınız.

Kategori: CDC

CDC Centers for Disease Control and Prevention (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri) USA

Discy Latest sözleşme

Acil Durumlarda İçme Suyunun Dezenfeksiyonu Nasıl Yapılır?

Acil Durumlarda İçme Suyunun Dezenfeksiyonu Nasıl Yapılır?

Olağanüstü durumlarda dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemleri, acil bir durumda, mikroplarla kirlenmiş suyu kaynatılarak, dezenfektanlar eklenerek veya filtre ederek güvenli içme suyu haline getirebilirsiniz. ‎Kasırga, sel, deprem veya su borusu patlaması gibi düzenli su hizmetinin kesintiye uğradığı acil bir durumlarda, yerel ...

Tehlikeli Kimyasalların Sınıflandırılması Depolanması Kullanımı

Tehlikeli Kimyasalların Sınıflandırılması Depolanması Kullanımı

Kolay Alev Alabilen ve Çok Kolay Alev Alabilen Maddeler Özellikleri Kolay alev alabilen maddeler, hava ile temasında alevlenebilen, ateş kaynağı ile kısa süreli temasta hemen yanabilen, çok düşük parlama noktasına sahip olan veya su ile temasında çok kolay alevlenir gaz ...

Toplam Kjeldal Azotu TKN) ve Amonyak Azotu (NH3-N)

Toplam Kjeldal Azotu TKN) ve Amonyak Azotu (NH3-N)

Genel özellikler Azot elementi, doğal döngüsü olan, bakteriler tarafından tüketilmek suretiyle veya kimyasal yollardan değişik oksidasyon/redüksiyon kademelerinde farklı bileşikler oluşturabilir. Su kaynaklarında kirlenmenin bir göstergesi olarak kullanılmaktadır. Azotlu bileşikler organik ve inorganik yapıda ve çok farklı oksidasyon seviyelerinde bulunabilir: TKN ...

Çözünmüş Oksijen (ÇO)

Çözünmüş Oksijen (ÇO)

Çözünmüş Oksijen Genel özellikler Suyun çözünmüş oksijen (ÇO) içeriği; ham su sıcaklığına, arıtmaya ve şebekede gerçekleşen kimyasal/biyolojik proseslere bağlı olarak değişir. İçme suyunun ÇO konsantrasyonu genellikle yeterlidir ancak derin depolardan çekilmesi, şebekede kayda değer oranda mikroorganizma gelişiminin olması ya da ...

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ), Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ), Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)

Genel özellikler BOİ, aerobik koşullar altında, bozunabilir organik maddenin bakteriler tarafından stabilize edilebilmesi için gerekli olan çözünmüş oksijen ihtiyacı miktarını ifade eder. KOİ ise kuvvetli bir oksidant ile stabilize olabilecek organik maddenin  oksijen karşılığının bir ölçüsünü ifade eder. Her iki ...

Fosfatlar

Fosfatlar

Fosfatlar Genel özellikler Fosforik asidin bir tuzu olan fosfat, doğada apatit minerali olarak bilinen fosfat kayalarında bulunur. En yaygın bulunan formları orto-fosfat, polifosfat ve organik fosfatlardır. Fosfatlar yaygın olarak kimyasal gübre yapımının yanı sıra, özel cam, porselen, kabartma tozu ve ...

Anyonik Yüzey Aktif Maddeler

Anyonik Yüzey Aktif Maddeler

Genel özellikler Alkil benzen sülfonat (ABS) ve lineer alkilat sülfonat (LAS) gibi yüzey gerilimli ve metilen mavisiyle reaksiyon veren maddeleri içerir. Sudaki deterjan veya köpük yapıcı maddelerin ve dolayısıyla kanalizasyon karışmasının bir göstergesidir. Biyolojik olarak ayrışması oldukça zor olan alkil ...

Klorür

Klorür

Klorür Genel Özellikleri Klorürler, klorun bileşikleridir. Sodyum klorür; kostik soda, klor, sodyum klorit ve hipoklorit gibi endüstriyel kimyasalların üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Potasyum klorür ise gübre üretiminde kullanılmaktadır. İçme sularında klorür doğal kaynaklardan, kanalizasyondan, endüstriyel deşarjlardan (galvaniz tesisleri, su yumuşatma ...

Sülfat

Sülfat

Sülfürik asitin tuz ya da ester hali olup, element sülfürün en çok üretilen kimyasal formudur. Doğal olarak pek çok mineralde bulunur. Sülfatlar ve sülfürik asit ürünleri gübre, kimyasal, boya, cam, kâğıt, sabun, tekstil, fungusit, insektisit ve ilaç yapımı ile madencilikte, ...

Kobalt

Kobalt

Sert, kırılgan, demir ve nikele benzeyen metal kimyasal bir elementtir. Metal elektrokaplamasında ve cam, porselen, emayenin alaşımı olarak kullanılmaktadır. Antropojenik kaynaklar olarak; fosil yakıtların yanması, atıksu çamuru, fosfat gübreleri, madencilik ve kobalt bileşiklerini işleyen endüstriler sayılabilir. Yerüstü ve yeraltı sularında ...