Kaydol

Oturum aç

Parolanızı mı unuttunuz

Şifreni mi unuttun? Lütfen e-mail adresinizi giriniz. Bir bağlantı alacaksınız ve e-posta yoluyla yeni bir şifre oluşturacaksınız.

Soru sormak için giriş yapmalısınız.

Kategori: Su Gündem Haberleri

Dünya ve ülkemizde gelişen su haberleri ile ilgili makale kategorisi

Discy Latest sözleşme

Acil Durumlarda İçme Suyunun Dezenfeksiyonu Nasıl Yapılır?

Acil Durumlarda İçme Suyunun Dezenfeksiyonu Nasıl Yapılır?

Olağanüstü durumlarda dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemleri, acil bir durumda, mikroplarla kirlenmiş suyu kaynatılarak, dezenfektanlar eklenerek veya filtre ederek güvenli içme suyu haline getirebilirsiniz. ‎Kasırga, sel, deprem veya su borusu patlaması gibi düzenli su hizmetinin kesintiye uğradığı acil bir durumlarda, yerel ...

Sol-Jel Yöntemi

Sol-Jel Yöntemi

Sol-jel tekniği, silika ve hibrit silika membranları içeren mikro ve mezogözenekli seramik tabakaların hazırlanmasında yaygın olarak kullanılır. Hem inorganik hem de organik[1]inorganik hibrit polimerlerin elde edilmesinde sol- jel yöntemi çok kullanışlı bir yöntemdir (Kanezashi vd. 2009). Sollar, sıvı ortamda en ...

Membranların Tanımı

Membranların Tanımı

Membranlar, seçici bir şekilde ayırmanın ve taşınmanın gerçekleştiği yarı geçirgen bariyerler yani bileşenleri yapı ve boyutlarına göre ayıran bir ara faz olarak tanımlanabilir. Bu bariyerler katı, sıvı ya da gaz halinde olabilirler. Membran proseslerinde ayırma işlemi membranın hem kimyasal hem ...

2021 Dünya Su Günü Yaklaşırken Kirlenen Suların Drone ile Çekilmiş Resimleri

2021 Dünya Su Günü Yaklaşırken Kirlenen Suların Drone ile Çekilmiş Resimleri

Birleşmiş Milletler’e göre, yaklaşık 4 milyar insan yılda en az bir ay ciddi su kıtlığı yaşıyor ve yaklaşık 1,6 milyar insan dünya nüfusunun neredeyse dörtte biri temiz, güvenli su kaynağına erişimde sorun yaşıyor. BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2030’a kadar herkes ...

Atık Suların Geri Kazanım Teknikleri

Atık Suların Geri Kazanım Teknikleri

Atık Suların Geri Kazanım Teknikleri Geri kazanılmış su, suyun tekrar kullanımı için uygun kalitede olduğu kabul edilen, işlenmiş bir atık sudur. Atık suyun tekrar kullanımı, atık suyun arıtma verimliliğini arttırır ve daha sonra doğal ortamlara kirletici emisyonun azaltır. Atık suların ...

Su arıtma ile ilgili sıkça sorulan sorular

Su arıtma ile ilgili sıkça sorulan sorular

su arıtma cihazları ve su arıtma ile ile ilgili sık sık karşılaştığımız bazı terimler ve anlamlarına kısaca değinelim. Suda hangi analizler yapılmalıdır? İçme suyunda; renk, bulanıklık, demir, mangan, klor, toplam sertlik, iletkenlik, silika, pH, nitrit, nitrat, amonyak, Atıksuda; BOİ, KOİ, ...

Siliphos Nedir?

Siliphos Nedir?

Siliphos, içme ve kullanma suyu için ekonomik ve güvenilir bir su arıtma sistemidir. Cam benzeri polifosfat silikat kürelerden ve değişken büyüklükteki dispenserlerden oluşur. Siliphos filtreleri hemen hemen her su sistemine monte edilebilir. Elektrik tüketmez ve neredeyse hiç bakım gerektirmezler. Sadece 3-6 ...

Türkiye’deki Su Potansiyeli

Türkiye’deki Su Potansiyeli

Kişi başına düşen kullanılabilir su miktarına göre ülkeler su fakiri, su azlığı çeken ve su zengini ülkeler olarak üç gruba ayrılmaktadır. Bu sınıflandırmaya göre kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı1000 m3’ten az ülkeler su fakiri; 1000-2000 m3 arasında olan ...

Dünya’daki Su Dağılımı

Dünya’daki Su Dağılımı

Dünya’daki toplam su miktarı 1 milyar 400 milyon km3’tür (1 km3= 1 milyar m3). Bu suyun %97,5’i denizlerdeki ve okyanuslardaki tuzlu sulardan ibarettir. Geriye kalan sadece % 2,5’luk kısım tatlı suları teşkil etmekte olup bunun çok az bir kısmının çeşitli ...