Kaydol

Oturum aç

Parolanızı mı unuttunuz

Şifreni mi unuttun? Lütfen e-mail adresinizi giriniz. Bir bağlantı alacaksınız ve e-posta yoluyla yeni bir şifre oluşturacaksınız.

Soru sormak için giriş yapmalısınız.

Kategori: İklim Değişimi Su Kaynakları

İklim değişimi değerlendirmesinin başlıca adımları, esas itibarıyla su kaynakları yönetiminde kullanılan adımları izler:
I. Gözlem verilerini derleyerek, mevcut durumu, zaman içindeki eğilimleri ve bu eğilimlerin nedenlerini analiz etme,
II. Sosyo-ekonomik ve biyo-fiziksel yapılar açısından geleceğin nasıl göründüğünü resmetme,
III. Mevcut durumu ve onu oluşturan faktörleri sayısallaştırma (İklim değişimi durumunda, emisyon seviyelerini etkileyen sosyo-ekonomik ve biyo- fiziksel değişiklikleri sayısallaştırmak ve ardından söz konusu emisyon seviyeleri ile çakışan atmosferik konsantrasyonları hesaplamak manasına gelir),
IV. İklim değişimi projeksiyonunu (salınımlarını) ortaya koyma,
V. Sonuçlar ile birlikte iklim değişimi yönetimi seçeneklerini değerlendirme.

Discy Latest sözleşme

2021 Dünya Su Günü Yaklaşırken Kirlenen Suların Drone ile Çekilmiş Resimleri

2021 Dünya Su Günü Yaklaşırken Kirlenen Suların Drone ile Çekilmiş Resimleri

Birleşmiş Milletler’e göre, yaklaşık 4 milyar insan yılda en az bir ay ciddi su kıtlığı yaşıyor ve yaklaşık 1,6 milyar insan dünya nüfusunun neredeyse dörtte biri temiz, güvenli su kaynağına erişimde sorun yaşıyor. BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2030’a kadar herkes ...

Türkiye’deki Su Potansiyeli

Türkiye’deki Su Potansiyeli

Kişi başına düşen kullanılabilir su miktarına göre ülkeler su fakiri, su azlığı çeken ve su zengini ülkeler olarak üç gruba ayrılmaktadır. Bu sınıflandırmaya göre kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı1000 m3’ten az ülkeler su fakiri; 1000-2000 m3 arasında olan ...

Dünya’daki Su Dağılımı

Dünya’daki Su Dağılımı

Dünya’daki toplam su miktarı 1 milyar 400 milyon km3’tür (1 km3= 1 milyar m3). Bu suyun %97,5’i denizlerdeki ve okyanuslardaki tuzlu sulardan ibarettir. Geriye kalan sadece % 2,5’luk kısım tatlı suları teşkil etmekte olup bunun çok az bir kısmının çeşitli ...

Dünyanın En Büyük Gölleri İklim değişikliği Eğilimlerini Ortaya Koyuyor

Dünyanın En Büyük Gölleri İklim değişikliği Eğilimlerini Ortaya Koyuyor

Dünyanın en büyük 11 tatlı su gölüne ilişkin NASA tarafından finanse edilen araştırma, büyük su kütlelerinin karbonu nasıl sabitlediğinin yanı sıra değişen iklim ve göllerin nasıl etkileşimde bulunduğuna dair yeni bir anlayış sağlamak için alan ve uydu gözlemlerini birleştirdi. Michigan ...

Kayalar, Mars’ın bir Zamanlar İzlanda Gibi Hissettiğini Gösteriyor

Kayalar, Mars’ın bir Zamanlar İzlanda Gibi Hissettiğini Gösteriyor

Bir zamanlar, Gale Krateri’ndeki mevsimler muhtemelen İzlanda’dakilere benziyordu. Ama 3 milyar yıldan fazla bir süre önce orada toplanacak kimse yoktu. Eski Mars krateri, Rice Üniversitesi bilim adamlarının, Curiosity gezgininin verilerini Dünya üzerindeki benzer jeolojik oluşumların farklı iklimlerde hava koşullarına maruz kaldığı ...

Dünya’daki Tatlı Suyun Tükenmesinin 5 Nedeni

Dünya’daki Tatlı Suyun Tükenmesinin 5 Nedeni

Dünyada her zaman bol miktarda su olsa da, kolayca erişilebilen kullanılabilir tatlı su miktarı, birkaç temel faktör nedeniyle hızla azalmaktadır. Büyüyen Nüfusun Artan Gıda Gereksinimleri Dünyadaki tatlı su tüketiminin yaklaşık %70’i tarım içindir ve gıda talebi artıyor. Küresel nüfus artıyor ...

İnsan Kaynaklı İklim Değişikliği, Ağustos 2020’de Kuzeybatı Pasifik Isınma Rekoruna Neden Oldu

İnsan Kaynaklı İklim Değişikliği, Ağustos 2020’de Kuzeybatı Pasifik Isınma Rekoruna Neden Oldu

Ağustos 2020, kuzeybatı Pasifik Okyanusu’nda ve Japonya kıyılarında yeni rekor yüksek deniz yüzeyi sıcaklıkları (SST) belirledi. Ulusal Çevre Araştırmaları Enstitüsü (NIES) araştırmacıları tarafından yürütülen yeni bir çalışma, bu ısınma kaydının insan kaynaklı iklim değişiklikleri olmadan gerçekleşemeyeceğini ortaya koydu. Kuzeybatı Pasifik deniz ...

Küçük Baloncuklar Büyük Volkanik Patlamaların Hikayelerini Anlatıyor

Küçük Baloncuklar Büyük Volkanik Patlamaların Hikayelerini Anlatıyor

Mikroskobik baloncuklar, Dünya’nın en büyük volkanik patlamaları hakkında hikayeler anlatabilir ve Rice Üniversitesi ve Austin’deki Texas Üniversitesi’nden yerbilimciler, bu hikayelerin bazılarının nanoparçacıklarda yazıldığını keşfettiler. Nature Communications’da çevrimiçi olarak yayınlanan açık erişimli bir çalışmada , Rice’tan Sahand Hajimirza ve Helge Gonnermann ve UT ...

Toprak Bozulması ABD Mısır Çiftçilerine Her Yıl Yarım Milyar Dolara Mal Oluyor

Toprak Bozulması ABD Mısır Çiftçilerine Her Yıl Yarım Milyar Dolara Mal Oluyor

ABD’de her yıl mısır yetiştirmek için uygulanan gübrenin üçte biri, toprak verimliliğinde süregelen kaybı telafi ediyor ve her yıl ABD’li çiftçiler için yarım milyar dolardan fazla ekstra maliyete yol açıyor. Colorado Boulder, geçen ay Earth’s Future’da yayınlandı . Tuzlanma, asitleşme, erozyon ve topraktaki ...

İklim Değişikliği, Dünya’nın Tropikal Yağmur Kuşağının Konumunu Değiştirecek

İklim Değişikliği, Dünya’nın Tropikal Yağmur Kuşağının Konumunu Değiştirecek

2100 yılına göre farkın küresel biyoçeşitliliği ve gıda güvenliğini etkilemesi bekleniyor Kaliforniya Üniversitesi, Irvine ve diğer kurumlardaki araştırmacılara göre, gelecekteki iklim değişikliği tropikal yağmur kuşağında bölgesel olarak düzensiz bir kaymaya neden olacak – ekvator yakınlarında dar bir yoğun yağış şeridi ...