Su Arıtma Cihazı Tavsiyesi En son Sorular

Galip Arduç
 • 14
 • 14

İçme suyundaki sıkıntıların insanlar üzerindeki etkileri Biyolojik, fiziksel, kimyasal, sosyal, kültürel, ekonomik her türlü eylemi çevre-canlı etkileşimi başlığı altında toplamak mümkündür. Çevre kapsamına giren ve tüm canlılar için hayati öneme sahip içme suyu kaynakları ilk olarak 20. yy.’ın sonlarından ...

BaranÇetin
 • 3
 • 3

Türkiye’de Akarsular  Ülkemizdeki akarsuları coğrafi bölgelere göre listeleyelim. Karadeniz Akarsuları Yatak eğimleri, hidroelektrik enerji,aşındırma güçleri fazladır. Dar ve derin vadi içinde akmaktadır. Kızılırmak Yeşilırmak Bartın Çayı Kelkit çayı Filyos Doğankent çayı Çoruh İyidere Fırtına deresi Akdeniz Akarsuları En fazla akım kış aylarındadır. Ancak Manavgat, Eşen gibi akarsular karstik kaynakla beslendiği için yaz ...

beytullah mutlu
 • 3
 • 3

Şişelenmiş su; PET Şişe veya Cam Su Şişeleri içinde paketlenmiş içme suyu (örn. su kuyusu, arıtılmış su, maden suyu veya kaynak suyu). Şişelenmiş su da ise karbonatlanabilir veya olmayabilir. Boyutları is;  küçük tek servis damacanalardan, su soğutucu veya su pınarına kadar ...

Galip Arduç
 • 1
 • 1

Radyoaktif Maddeler Bazı elementlerin çekirdekleri kararsız olup tabii olarak bozunurlar. Bu bozunmalar (nükleer reaksiyonlar) sırasında üç çeşit radyasyon yayılır: (1) Alfa (α) ışınları +2 yüklü helyum atomlarıdır. (2) Beta (β) ışınları –1 yüklü elektronlardır. (3) Gama (γ) ışınları ise ...

Galip Arduç
 • 1
 • 1

ORGANİK MADDELER Suda bulunan organik maddeler kaynaklarına göre şu şekilde sınıflandırılabilirler: Tabii organik malzemelerin (bitkiler, yosunlar, mikroorganizmalar, vb.) suda parçalanması ve çözünmesi neticesi suya eklenen organikler. Canlı mikroorganizmaların ürettiği ve suya geçen maddeler de bu sınıfa dahildir. Evlerden ve ticari faaliyetlerden ...

Galip Arduç
 • 1
 • 1

MİKRO ORGANİZMALAR İçme suyu vasıtası ile bulaşabilen hastalıklar arasında tifo, paratifo, basili dizanteri, kolera, amibli dizanteri, lejyonerler hastalığı, sarılık, çocuk felçi gibi hastalıklar vardır. Bu hastalıklara sebep olan mikroorganizmaların suda düzenli olarak ölçülmesi zor ve masraflıdır. Bu sebeple suyun mikrobiyolojik ...