Discy Latest Sorular

Galip Arduç
 • 3
 • 3

Şebeke Suyunda Bulunan Hastalık Yapıcı Organizmalar Su da bulunan organizmalar suların kirlenmesine neden olarak enfeksiyon oluşmasına yol açarlar. Bu organizmalar 3 grubu ayrılır. Bakteri, parazit ve virüs. » Bakteriler: Bakteriler tek hücreli mikroskobik canlılardır. Havada, toprakta, su ve karbon içeren organik madde ...

Rıfat
 • 3
 • 3

Barajlardaki doluluk oranı “alarm” verirken, uzmanlar hava tahmini raporlarında öngörülen yağışların yeterli olmayacağı uyarısında bulunuyor, uzun vadeli çözümler için çağrı yapıyor. Barajlardaki doluluk oranı “alarm” verirken, uzmanlar hava tahmini raporlarında öngörülen yağışların yeterli olmayacağı uyarısında bulunuyor, uzun vadeli çözümler için çağrı ...

Galip Arduç
 • 1
 • 1

Tarım ve Orman Bakanlığından: İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerüstü ve yeraltı su kaynaklarından temin edilen suların arıtılması için inşa edilecek olan içme suyu arıtma tesislerinin tasarım esaslarını ve ...

Galip Arduç
 • 1
 • 1

Talyum tuzları aşırı derecede zehirlidir. Sindirim ve sinir sistemlerinde, deride, kalp ve damarlarda etki eder. Saç dökülmesine, kanda değişikliklere, böbrekler, bağırsaklar ve karaciğerde rahatsızlıklara yol açar. Konsantrasyonu 0.002 mg/L’yi aşmamalıdır, 0.0005 mg/L’den az olması tavsiye edilmektedir.

Galip Arduç
 • 1
 • 1

Sülfat (SO4=) iyonu da sodyum gibi tabii su kaynaklarında yaygın olarak mevcuttur. 300-400 mg/L’nin üzerindeki konsantrasyonlarda suya istenmeyen bir tad verir. Ayrıca, küçük çocuklarda 600 mg/L’nin üzerinde, yertişkinlerde ise 1000 mg/L civarında geçici ishale sebep olur. Bünye zamanla sülfata alıştığı için, ...

Galip Arduç
 • 1
 • 1

Perklorat (ClO4–) iyonunun tiroid bezinin iyodürü almasına mani olduğu düşünülmektedir. Suda 0.018 mg/L’den fazla perklorat varsa iyon değişimi veya başka usüllerle giderilmelidir. Az miktarda selenyum vücut için gerekli olmakla beraber yüksek konsantrasyonlarda mevcut olduğu zaman zehirli bir maddedir. Tırnak ve ...

Galip Arduç
 • 1
 • 1

Nitrat iyonu (NO3-) bir yaşından küçük bebeklerin sindirim sisteminde nitrit iyonuna (NO2-) dönüşür. Nitrit ‘methemoglobinemia’ (“mavi-bebek”) hastalığına sebep olmaktadır. Ayrıca, nitrat ve nitritin kansere yol açan nitrozamin ve nitrozamidlerin meydana gelmesine sebep olabilecekleri sanılmaktadır. İçme suyunda nitrat konsantrasyonu 44 mg/L’yi, ...