Discy Latest Sorular

Galip Arduç
 • 2
 • 2

Dünyamız kozmik ölçütlere göre genç bir gezegen olsa da taşımak zorunda kaldığı ve giderek artan nüfus yükü sebebiyle yaşlı ve yorgun bir gezegene dönüşüyor. Kontrolsüzce artan nüfusun beraberinde getirdiği çok yönlü olumsuz etkiler, başta su olmak üzere doğal kaynakların sürekli ...

BaranÇetin
 • 3
 • 3

Türkiye’de Akarsular  Ülkemizdeki akarsuları coğrafi bölgelere göre listeleyelim. Karadeniz Akarsuları Yatak eğimleri, hidroelektrik enerji,aşındırma güçleri fazladır. Dar ve derin vadi içinde akmaktadır. Kızılırmak Yeşilırmak Bartın Çayı Kelkit çayı Filyos Doğankent çayı Çoruh İyidere Fırtına deresi Akdeniz Akarsuları En fazla akım kış aylarındadır. Ancak Manavgat, Eşen gibi akarsular karstik kaynakla beslendiği için yaz aylarında da ...

beytullah mutlu
 • 3
 • 3

Şişelenmiş su; PET Şişe veya Cam Su Şişeleri içinde paketlenmiş içme suyu (örn. su kuyusu, arıtılmış su, maden suyu veya kaynak suyu). Şişelenmiş su da ise karbonatlanabilir veya olmayabilir. Boyutları is;  küçük tek servis damacanalardan, su soğutucu veya su pınarına kadar çeşitlilik gösterir.  ...

Galip Arduç
 • 1
 • 1

Radyoaktif Maddeler Bazı elementlerin çekirdekleri kararsız olup tabii olarak bozunurlar. Bu bozunmalar (nükleer reaksiyonlar) sırasında üç çeşit radyasyon yayılır: (1) Alfa (α) ışınları +2 yüklü helyum atomlarıdır. (2) Beta (β) ışınları –1 yüklü elektronlardır. (3) Gama (γ) ışınları ise röntgen (X) ...

Galip Arduç
 • 1
 • 1

ORGANİK MADDELER Suda bulunan organik maddeler kaynaklarına göre şu şekilde sınıflandırılabilirler: Tabii organik malzemelerin (bitkiler, yosunlar, mikroorganizmalar, vb.) suda parçalanması ve çözünmesi neticesi suya eklenen organikler. Canlı mikroorganizmaların ürettiği ve suya geçen maddeler de bu sınıfa dahildir. Evlerden ve ticari faaliyetlerden kaynaklanan sentetik ...

Galip Arduç
 • 1
 • 1

MİKRO ORGANİZMALAR İçme suyu vasıtası ile bulaşabilen hastalıklar arasında tifo, paratifo, basili dizanteri, kolera, amibli dizanteri, lejyonerler hastalığı, sarılık, çocuk felçi gibi hastalıklar vardır. Bu hastalıklara sebep olan mikroorganizmaların suda düzenli olarak ölçülmesi zor ve masraflıdır. Bu sebeple suyun mikrobiyolojik kalitesi indikatör ...

BaranÇetin
 • 5
 • 5

HES Hidroelektrik Enerji Santrali’nin kısaltmasıdır. HES’ler su gücünden enerji elde edilmesini sağlarlar. HES’ler akarsulara inşa edilerek hızlı akan suyun enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren yapılardır ve genellikle baraj göllerinde inşa edilmektedirler. HES’ler sağladığı yararlar kadar zararı da beraberinde getirdiği için her ...

BaranÇetin
 • 5
 • 5

Barajlar, geçmişten günümüze insanlığın su ihtiyacını karşılamak, elektrik enerjisi üretmek ve tarımsal alanların sulanması için inşa edilen su yapılarıdır. Ülkemizdeki modern barajlar stratejik öneme sahiplerdir. Türkiye‘de DSİ tarafından yapımı gerçekleştirilen ve işletilmekte olan 504 tane baraj mevcuttur. Bunların 203 tanesi büyük çaplı baraj olup, diğerleri ise gölet ...

BaranÇetin
 • 8
 • 8

SU AYAK İZİ NEDİR? “Su Ayak İzi”, suyun ekonomi içerisinde oynadığı rolün ve su yönetiminin ekonomik kalkınma süreçlerinde bir araç olarak kullanımının anlaşılmasını sağlayan, yeni bir kavramdır. Bir ülkenin su ayak izinin incelenmesi, suyun ekonomik faaliyetlerdeki yönünü izleyerek plancıların, karar ...