Discy Latest Sorular

Galip Arduç
  • 1
  • 1

Dezenfeksiyon: Hastalık yapıcı mikroorganizmaların etkisiz hale getirildiği prosestir. Dezenfektan: Dezenfeksiyon işleminde kullanılan kimyasal maddelerdir. Doz: Bir litre sıvıya miligram olarak ilave edilen kimyasal madde miktarıdır. Temas süresi: Dezenfektan madde ile suyun temas ettiği süredir. Besleme oranı: Bir günde kilogram olarak ilave edilen kimyasal maddemiktarıdır. Bakiye ...