Rıfat
  • 2
Çavuş

Biyolojik Arıtma nedir?

  • 2

Biyolojik Arıtma nedir?

  1. Biyolojik Arıtma nedir?
    Evsel veya endüstriyel atık suların içerdiği organik maddeler, mikroorganizmalar tarafından besin maddesi olarak kabul edilmekte ve biyolojik olarak parçalanma işlemine tabi tutulmaktadır. Biyolojik Atıksu Arıtma için mikroorganizmaların temel ihtiyaçları olan besin maddeleri ve oksijenin sisteme verilmesi gereklidir.

    • 0

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.