Galip Arduç
  • 1
General

Bulanıklık nedir?

  • 1

Bulanıklık: Sudaki kil, silt, parçalanmış organik ve inorganik maddeler, çözünmüş renkli organik bileşikler, plankton ve mikroskobik organizmaların meydana getirdiği askıdaki katı maddelerden kaynaklanan bir kirlilik parametresidir.

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.