Rıfat
  • 3
Çavuş

Kimyasal Arıtma nedir?

  • 3

Kimyasal Arıtma nedir?

  1. Kimyasal Arıtma nedir?
    Endüstriyel atık sularda, çözünmüş veya askıda halde bulunan maddelerin uygun pH değerinde atık suya kimyasal maddeler (koagülant, polielektrolit vb.) ilave edilmesi sonucu, çöktürülerek sudan çamur halinde ayrılmasıdır.

    • 0

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.