tersosmos
  • 1
General

klor kanserojen midir?

  • 1

klor kanserojen midir?

  1. Klor bazı organik maddelerle birleştiğinde kanserojen bileşikler oluşturabilmektedir. Eğer klorlanan suda organik madde var ise, kanserojen madde oluşumu mümkündür. Bu tip kanserojen maddeler aktif karbon ile veya ters osmos demineralizasyon ile tutulabilmektedir.

    • 0

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.