Rıfat
  • 1
Çavuş

pH nedir?

  • 1

pH nedir?

  1. pH nedir?
    pH bir çözeltinin asidik (H+) veya bazik (OH-) olma derecesini tarif eden ölçü birimidir. 0-14 aralığında bir skalayla ölçülür. Saf suyun hidrojen iyonları (H+) konsantrasyonu, hidroksit (OH-) iyonları konsantrasyonuna eşit, pH derecesi de nötr, yani 7’dir. Su arıtımında Kimyasal reaksiyonların işleyişini ve biyolojik arıtımda bakterilerin yaşama koşullarını etkileyen bir parametredir

    • 0

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.