Galip Arduç
  • 3
Prof

Şebeke Suyunda Bulunan Hastalık Yapıcı Organizmalar

  • 3

Şebeke Suyunda Bulunan Hastalık Yapıcı Organizmalar

Su da bulunan organizmalar suların kirlenmesine neden olarak enfeksiyon oluşmasına yol açarlar. Bu organizmalar 3 grubu ayrılır. Bakteri, parazit ve virüs.

» Bakteriler: Bakteriler tek hücreli mikroskobik canlılardır. Havada, toprakta, su ve karbon içeren organik madde gibi ortamlarda yaşarlar ve çoğalırlar. Zararlı olan bakteriler çok ciddi enfeksiyonların oluşmasına sağlayıp olup salgına neden olabilirler. Gelişmiş yerlerde az gelişmemiş yerlerde yaygın olarak bulunmaktadır.  Ülkemizde ise Güneydoğu bölgesinde yazın çok sık olarak salgına neden olur.

» Parazitler: Parazitler bakterilerden büyüktür ancak yine de mikroskopla görülebilecek minik canlılardır. Suda ve doğada bulunurlar. Genelde yanlış beslenme neticesinde ortaya çıkar. Çiğ gıdalar, iyi pişmemiş et, sağlığa uygun olmayan yerlerde yapılan yemekler neticesinde ya bozulmuş gıdalar hatta iyi yıkanmamış meyve ve sebzeler ile ortaya çıkar ve yaygınlaşır

» Virüsler: Suyu kirleten en küçük organizma virüslerdir. Virüsler sularda bulunabilir ve çok ciddi enfeksiyonlara neden olarak ölüme yol açabilir. Cilde yapışan virüslerde vardır ve cilt enfeksiyonuna neden olabilir.

Kansere Neden Olabilecek Maddeler

» Bölgesel jeoloji nedeniyle oluşan potansiyel kansorejen maddeler.

Bölgede bulunan sanayi atıklarının oluşturduğu son derece zararlı maddelerdir. Arsenik, asbest, radyonukleit gibi maddelerdir. Kimyasal atıklar vücutta hemen etki göstermez. Zaman içinde vücutta birikerek yavaş yavaş etkisini gösterirler. Bu sebeple bu kimyasalların zararı başlangıçta fark edilmez. Sinsi ve gizli olarak ilerleyerek vücutta geri dönüşümü olmayan hasara yol açar.

» Sanayi ve insanların kirletmesiyle oluşan potansiyel kansorejen maddeler

Ne yazık ki dünyanın kirlenmesi gibi suyu da insanlar kirletmektedir. İnsanlar tarafından üretilen kimyasallar ile su kirlenir. Pek çok yerde su ve toprak kirlenmeye başlamıştır ya da kirlenmiş durumdadır. İstanbul da bile boş arazilere gömülmüş olan kimyasal madde bidonları bulunmuştur. Bu durum çevre ve insan sağlığı konusunda ne kadar da duyarsız olunduğunu göstermektedir.  Milyonlarca insanın hasta olmasına ya da hayatını kaybetmesine neden olan bu kimyasalların varlığı görmezden gelinerek farklı sebepler öne sürülmektedir.

» Nitratlar

İçeriğinde azot olan gübreler ve tarım ilaçlarıdır. Araştırmalar neticesinde tarım alanlarında bulunan su kaynaklarında nitrat miktarı daha fazladır. Azot nedeni ile oluşan nitrosaminin kansorejendir.

Bir cevap bırakın

Cevap vermek için giriş yapmalısınız.