Rıfat
  • 1
Çavuş

Sert su nedir?

  • 1

Sert su nedir?

  1. Bu cevap düzenlendi.

    Sert su nedir?
    Sertlik su içinde çözünmüş Ca+2, Mg+2, Sr+2, Fe+2, Mn+2 iyonlarının karbonat, bikarbonat, sülfat ve klorür iyonları ile oluşturduğu tuzlardır. Halk dilinde kireç olarak bilinir. Doğal sularda diğer iyonlardan daha fazla bulunduklarından, çoğunlukla sertlik Ca+2 ve Mg+2 iyonlarının konsantrasyonlarının toplamı olarak ifade edilir.

    • 0

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.