sırrı
  • 4
Çırak

Su ve Hayat

  • 4

Su yaşamın ana kaynağıdır. Yaşadığımız gezegenin yüzde 70 i suyla kaplıdır. Su fiziksel olarak üç halde bulunur, katı, sıvı ve gaz hali. Molekül yapısı aşağıdaki gibidir, iki hidrojen ve bir oksijen atomundan meydana gelmiştir.

Suyun aşağıdaki özellikleri de çok önemli ve benzersizdir.

  • a) Su spesifik ısıya sahiptir. Bu ısı maddenin sıcaklığını değiştirmek için gerekli olan enerji miktarıdır. Su ısınıp soğurken büyük miktarda enerji depolar ve verir, böylece yeryüzü iklimini ayarlamada önemli görevler yapar.
  • b) Su saf haldedir , asidik ve bazik özelliği yoktur. Yağmur sularının pH değeri 5,6 dır.
  • c) Su cıva hariç, ısıyı temas yoluyla en iyi ileten sıvı özelliğine sahiptir, bu da göl ve okyanuslardaki suyun düzenli bir dikey sıcaklık profiline sahip olmasını sağlamaktadır.
  • d) Su molekülleri 0-100 derece gibi geniş bir aralıkta sıvı halde bulunmaktadır, bu da suyun yeryüzünün birçok alanında bulunmasına neden olmaktadır.
  • e) Su çok iyi bir çözücüdür. Yüzey akışı, sızma ve yer altı suyu akışının sağlanmasında bu özellik çok önemlidir.
  • f) Su molekülleri yeryüzünde üç halde bulunur, katı, sıvı ve gaz hali. Hal değişimleri ısı değişimlerini de gerektirir. Atmosferdeki bu hal değişimleri ısı dengelemesinde önemli bir rol oynar.
  • g) Temiz su en yüksek yoğunluğa +4 derecede ulaşır.

Bir cevap bırakın

Cevap vermek için giriş yapmalısınız.