tersosmos
  • 0
General

Suda Hangi Analizler Yapılmalıdır?

  • 0

içme suyunda hangi analizler yapılmalıdır.?

  1. Görünüm, renk, bulanıklılık, toplam sertlik, klorür, iletkenlik, nitrit, amonyak, nitrat, demir, kurşun, mangan, alkalinite, pH, toplam bakteri, koliform bakteri bakılması gereken parametrelerdir.

    • 0

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.