tersosmos
  • 2
General

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve su ile ilgisi

  • 2

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) su ile ilgili alanları nelerdir?

  1. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), belediyelerden içme-kullanma suyu, atık su ile ilgili verileri anket yoluyla derleyerek yayınlamaktadır. TÜİK uyguladığı anketler ile belediyelerin yanı sıra imalat sanayi işyerlerinden, termik santrallerden, organize sanayi bölgesi müdürlüklerinden, maden işletmelerinden de veri derlemektedir. Köyler için ise İl Özel İdarelerinden derlenen veriler ışığında tahmin yapılmaktadır. Tarımsal amaçlı su kullanımlarından DSİ sorumludur ve TÜİK bilgileri DSİ’den almaktadır.

    • 0

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.